Les 1: Duurzame energie

Met gezonde spanning in mijn lichaam fiets ik richting ROC Technovium in Nijmegen. Het is maandagmiddag en de komende vier weken ben ik docent ‘duurzaam ondernemerschap’ voor twee klassen van de opleiding ‘ICTbeheer’.

De gezonde spanning komt voort uit het feit dat het al iets meer dan een jaar geleden is dat ik als docent voor de klas stond. Een jaar waarin ik veel bewuste keuzes heb gemaakt, waardoor ik me nu minder docent voel en meer mijzelf. En de gezonde spanning wordt ook veroorzaakt door het thema, en de vraag wat de jongeren daar van weten en bij voelen.

Ik ben gevraagd om een lessenserie van vier lessen in elkaar te zetten en te geven rondom de thema’s duurzaamheid en ondernemerschap. Beide thema’s gaan mij aan het hart; ik maak duurzame, bewuste keuzes in het leven en weet dat je met een ondernemende houding heel ver kunt komen. Krijg ik dat ook overgebracht op twee klassen met puberende jongens die het liefst achter een beeldscherm zitten?

Tandwiel

Want dat is in ieder geval iets wat we niet gaan doen, achter een computer zitten. Sterker nog, geen enkele les zitten de jongeren achter hun tafels. De eerste drie lessen zitten we met onze stoelen in een kring. Op gelijke hoogte met elkaar en zodat iedereen elkaar kan zien. Vreemd en wat ongemakkelijk klappen zij hun laptops aan het begin van de eerste les dicht en maken ze een soort van kring. De tweede les heeft de kring daadwerkelijk een ronde vorm en aan het begin van de derde les gaat het vormen van een kring bijna vanzelf. Tijdens de laatste les stuur ik de jongens naar buiten, maar dat weten zij en ik nog niet tijdens les 1.

De eerste les gaan we aan de slag met tegenstellingen. Steeds worden twee stellingen opgelezen en kunnen de jongens stelling 1 of stelling 2 kiezen. Stelling 1 is blijven zitten, stelling 2 is staan. “Mogen we niet gewoon onze hand opsteken in plaats van helemaal te gaan staan, juf?” Nee, ik wil hen letterlijk in beweging zien komen! En dat komen ze…niet alleen fysiek. De studenten gaan met elkaar in gesprek na elke stelling en ik stel verdiepende vragen. Het is soms moeilijk kiezen, zeker als je ergens nog nooit over nagedacht hebt. Er is wat mij betreft geen goed of fout, het gaat om bewustwording. Ook aan die insteek moeten de jongens wennen. Dit merk ik vooral aan de soms wat verdedigende antwoorden. Zegt dit iets over de docenten waar ze doorgaans van leren?

Het einde van de les sluiten we af met een schouderklopje voor iedereen. Omdat het een fijne les was en ik hen wilde bedanken voor hun inzet. Nog iets dat zij overduidelijk niet gewend zijn (“Mevrouw, we zijn toch geen kleuters.”). Voor mij begint een duurzame relatie met iedereen zien, ook al heb ik maar vier lessen om deze relatie op te bouwen.

Ik krijg energie van het zien en voelen van beweging bij anderen, en die beweging was er volop bij de jongeren. Heerlijk gevoel dat ik daar aan heb bijgedragen! Ik heb studenten in één les meegenomen van “Duurzaamheid is een beter milieu en zonne-energie.” naar “Goh, zou ik zelf ook iets kunnen betekenen?

En in die verwondering zit de kern van zowel duurzaamheid als ondernemerschap!

Ik wil graag reageren!