Laten we gaan voor win-win!

Hoe kun je als bibliotheek jongeren betrekken? En op welke manier bied je maatschappelijk stagiaires een kans om echt iets te leren bij een bibliotheekorganisatie? Iets dat zijzelf leuk vinden om te doen, maar wat ook aansluit bij de bibliotheek. Oftewel: hoe creëer je een win-winsituatie voor zowel jongeren als bibliotheken?

Deze vragen stonden centraal in de workshop die ik een paar weken geleden gaf vanuit Now It’s Our Time voor een netwerk van bibliotheken in Zuid-Holland. Dat dit vragen van betekenis waren bleek uit de cijfers: afgelopen jaar hebben 63 jongeren stage gelopen in één van de bibliotheken. Alle aanwezige waren het er over eens: het kan beter voor ons en misschien ook wel voor de jongeren.

Huidige situatie
Tijdens een voorstelrondje stond de vraag: “Welke gevoel heb jij op dit moment bij het betrekken van jongeren in jouw bibliotheek?” centraal. Door woorden zoals: hoop, enthousiasme, nieuwsgierigheid, intensief, ver-van-mijn-bed-show en verbindend, werd een eerste blik geworpen op de huidige situatie. Jongeren werden voornamelijk gezien als weinig enthousiast en lastig te motiveren. Het is moeilijk om hen een taak te geven die bij ze past en verantwoordelijkheid kunnen ze moeilijk aan. Daarnaast is er weinig tijd voor de stagiaires, vanuit de bibliotheken.

Maar kan dit ook anders? Die vraag stelde ik aan de deelnemers als vertrekpunt op weg naar de ideale situatie voor zowel bibliotheken als jongeren.

Ideale situatie
Zonder zich te laten leiden door beperkingen vanuit de huidige situatie ging de groep aan de slag met het beschrijven van de ideale situatie voor bibliotheken. Daarnaast dachten zij na over de vraag: “waarvoor kom ik als 15-jarige mijn bed uit als ik stage moet lopen?”. Vol enthousiasme werden de kaders voor een ‘win-winsituatie’ geschetst, namelijk:

  • aansluiten bij persoonlijke interesse van jongeren
  • plezier hebben en geen ‘schoolsituatie’
  • duidelijkheid en verantwoordelijkheid
  • contacten in een netwerk met korte lijnen
  • heldere plannen/richtlijnen voor de bibliotheek
  • evaluatie met alle betrokken partijen

En toen….was het tijd voor mijn inbreng. Er kwam een vraag uit de groep of ik iets wilde vertellen over mijn ervaringen met jongeren: hoe pak ik dat aan?

Er was een sterk verlangen te weten op welke manier ik met jongeren omga. Hoe ik zorg dat ze betrokken worden en blijven. Hoe ik met jongeren communiceer en ze motiveer. Het werd mij duidelijk dat deze groep heel graag jongeren wil betrekken, alleen dat ze niet weten HOE ze dat kunnen doen. Met veel belangstelling werd er geluisterd naar mijn verhaal over het stellen van kaders om daarbinnen jongeren te kunnen laten ontdekken en leren. En in plaats van zelf kant-en-klare opdrachten voor jongeren te bedenken (iets dat veel tijd kost) hen juist de ruimte geven om eigen inbreng te hebben. En misschien ook wel eens een stagiaire weigeren als deze echt niet bij de organisatie past. Ja, dat kunnen jongeren aan, sterker nog, dat is de enige manier waarop je een win-winsituatie samen met jongeren creëert!

Na mijn vlammende betoog merkte ik dat er hoop ontstond, en enthousiasme om er mee aan de slag te gaan. “Het kan wel! En wij kunnen dit ook, met de juiste handvatten en begeleiding! Het kan beter, voor ons en zeker ook voor de jongeren!”

Waar kun je morgen mee beginnen?
Wat leuk om te zien welke ideeën er ontstonden: een intake-gesprek met jongeren waarin naar hun interesses wordt gevraagd, meer tijd vrijmaken voor de begeleiding van stagiaires en een evaluatiegesprek met de jongere om als bibliotheek van te leren. En prachtig om te zien hoe het enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan groeide bij de deelnemers! Zoals een deelneemster aan het einde van de workshop prachtig verwoorden: “Ik heb honger, nee, niet omdat het lunchtijd is, maar honger om deze mogelijkheden samen met jongeren te ontdekken.”

Een gedachte over “Laten we gaan voor win-win!”

Ik wil graag reageren!